Houtrecycler Van der Galiën uit Kootstertille ontloopt boete voor opslagfouten, vrijspraak door economisch politierechter

Bij twee controles kort na elkaar in september vorig jaar constateerden inspecteurs van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) overtredingen bij houtrecyclingsbedrijf Van der Galiën in Kootstertille. Een partij ongeshredderd hout was hoger opgetast dan toegestaan, en een berg geshredderd hout zou niet binnen de vergunde belijningen liggen.

De rechtbank in Leeuwarden.

De rechtbank in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Economisch politierechter Geeske Eelsing achtte de overtredingen, die volgens de wet een misdrijf zijn, niet wettig en overtuigend te bewijzen en sprak het bedrijf vrij. De door officier van justitie Petra van der Vliet geëiste boete van 10.000 euro, waarvan 2000 voorwaardelijk, legde ze dan ook niet op.

Nieuws

menu