Houtrecycler Van der Galiën uit Kootstertille ontloopt boete voor opslagfouten, vrijspraak door economisch politierechter

Bij twee controles kort na elkaar in september vorig jaar constateerden inspecteurs van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) overtredingen bij houtrecyclingsbedrijf Van der Galiën in Kootstertille. Een partij ongeshredderd hout was hoger opgetast dan toegestaan, en een berg geshredderd hout zou niet binnen de vergunde belijningen liggen.

De rechtbank in Leeuwarden.

De rechtbank in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Economisch politierechter Geeske Eelsing achtte de overtredingen, die volgens de wet een misdrijf zijn, niet wettig en overtuigend te bewijzen en sprak het bedrijf vrij. De door officier van justitie Petra van der Vliet geëiste boete van 10.000 euro, waarvan 2000 voorwaardelijk, legde ze dan ook niet op.

Op 9 september kwamen de controleurs om 9.30 uur en zagen ze dat een stapel hout hoger was dan de vergunde hoogte, die door een rode lijn op de muur is gemarkeerd. Een week later kwamen ze opnieuw in de ochtenduren en zagen ze dat een partij geshredderd hout in een sleufsilo te dicht bij het einde van de wanden lag. De vergunningsgrens is aangegeven met rode lijnen op de wanden, terwijl er volgens de vergunning eigenlijk ook een lijn op de grond aangebracht moet zijn.

De inspecteurs voegden foto’s van de overtredingen bij hun controlerapporten, maar verder stonden er bijvoorbeeld geen metingen in het rapport. Eelsing: ,,In de controleverslagen staat alleen dát er overtredingen zijn geconstateerd, maar niet hóé die zijn geconstateerd.”

Processen-verbaal rammelen

Advocaat Jan-Gerrit Meijerink betoogde dat de processen-verbaal rammelen. Sommige foto’s waren niet in recht perspectief genomen, zodat niet goed de precieze hoogte van de stapel ten opzichte van de lijn was. Ook haalden de inspecteurs technische termen door elkaar, wat er volgens Meijerink op wijst dat ze geen idee hebben met wat voor bedrijf ze te maken hebben.

Hij zei dat de foto’s momentopnamen waren op drukke werkdagen. ,,Het is werk in uitvoering. Dit soort controles moet je om 16.00 uur doen, als het werk klaar is. Een shovel moet iets oprijden om hoog te kunnen komen, logisch dat er dan tijdelijk spul buiten de lijn ligt.”

Eelsing ging hierin mee. ,,Het simpelste is als er twee metingen op dezelfde dag waren gedaan. Ik heb te veel twijfel of het bedrijf in overtreding is geweest en ik kom tot vrijspraak.”

Onder een vergrootglas

Meijerink wees erop dat Van der Galiën onder een vergrootglas ligt, ook bij de pers, omdat een buurman de activiteiten scherp in de gaten houdt en klachten indient zodra hij kan. Hij toonde foto’s van branchegenoot Renewi in Drachten, waar de stapels hout nog veel hoger opgetast liggen. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen geldt blijkbaar niet. Renewi wordt niet vervolgd. Dat is niet goed uit te leggen aan Van der Galiën.”

Van der Galiën staat mede daardoor inmiddels een jaar onder verscherpt toezicht. In 2019 en 2020 kreeg het al vijf boetes van bij elkaar 28.000 euro. Voor de overtredingen waar het gisteren over ging, loopt nog een bestuursrechtelijke procedure; de provincie eist als vergunningverlener een boete van 57.500 euro. Er lopen nog verschillende andere bezwaarprocedures tegen dwangsommen. Het was voor het eerst dat het bedrijf voor de strafrechter stond.