Integrale Kindcentra met een plusje krijgen meer geld van de gemeente Leeuwarden om achterstanden bij kinderen aan te pakken

Negen Integrale Kindcentra (IKC’s) in kwetsbare wijken in Leeuwarden krijgen extra geld om ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten. Met dat geld kunnen een jeugdondersteuner 0-7 jaar, een pedagoog en een projectleider aangesteld worden.

Kinderen in de klas.

Kinderen in de klas. Foto: ANP

Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Kansen voor Kinderen 2 dat door het college van B en W van de gemeente Leeuwarden is vastgesteld. Het programma is een vervolg op eerder beleid waarin de samenwerking tussen scholen en kinderopvang is gestimuleerd. In totaal zijn er nu bijna dertig IKC’s in Leeuwarden. Dat betekent dat de helft van alle scholen deel uitmaakt van een IKC.

Nieuws

menu