Dit artikel is vandaag gratis

De provincie Fryslân geeft subsidie voor elf projecten op de Waddeneilanden; het meeste geld gaat naar een speelplaats bij de passantenhaven van Terschelling

Drukte in de haven van Terschelling. De waddeneilanden trekken jaarlijks veel bezoekers. Foto: Jan Heuff

De provincie Fryslân investeert 45.000 euro in een speel- en informatiepunt bij de passantenhaven op Terschelling. Hier kunnen bezoekers spelenderwijs leren over de historie en werking van vaarwegmarkering.

Het gaat om een plan van Stichting Passantenhaven Terschelling. De stichting wil twee boeien ombouwen tot speelvoorzienig. Het idee is dat de speelplaats een sociale ontmoetingsplek wordt voor jong en oud en voor bewoners en gasten.

In totaal krijgen elf projecten op de Waddeneilanden geld het Iepen Mienskipsfûns. In totaal gaat het om ruim 149.700 euro, dat naar leefbaarheidsprojecten gaat.

Schrijversevenement

Het schrijversevenement Meet me at the lighthouse krijgt 25.000 euro. Naast het evenement wordt dit geld besteed aan een educatieproject, het opzetten van een leesclub en een schrijversresidentie.

Op Vlieland gaat er geld naar een klim- en bouldermuur en het ontwikkelen van een Vlieland Academy voor horecapersoneel. Ameland krijgt geld voor het opzetten van een sociaaldomein-atelier.

Nieuws

menu