In 2022 derde theaterspektakel in Dokkum

Na een muziektheaterproductie over Bonifatius (2012) en Titus Brandsma (2019) richt de Stichting 754 zich nu op Balthasar Bekker.

Balthasar Bekker

Balthasar Bekker Foto: Teylers Museum

De zeventiende-eeuwse dominee werd geboren in Metslawier, promoveerde in Franeker en verwierf in Europa grote bekendheid met zijn boek De Betoverde Weereld (1691), dat meehielp de heksenvervolgingen te stoppen. Bekker preekte in Amsterdam, maar keerde na een ruzie met het hervormd kerkbestuur aldaar terug naar Fryslân, waar hij zich met zijn vrouw vestigde in Jelsum.

Invloedrijk

Destijds was Balthasar Bekker (1634-1698) een invloedrijk persoon. Maar wie kent hem anno 2020 nog? Bij het grote publiek is hij al lang vergeten, maar na 2022 is dat in Fryslân vast veranderd.

Boeiend scenario

Het stuk Balthasar wordt geschreven door Bouke Oldenhof, die zich momenteel in de figuur verdiept om een boeiend scenario te kunnen schrijven en met procucent Sjoek Nutma al druk bezig is met de voorbereidingen. ,,It projekt sit noch hielendal yn it begjin”, vertelt Lammert de Hoop van Stichting 754.

Groot succes

De vorige producties waren een groot succes. Bonifatius was goed voor 13.000 bezoekers. Titus trok achtduizend bezoekers naar de Bonifatiuskapel. De stichting heeft inmiddels een reputatie en hoopt alvast interesse te wekken over deze bijna vergeten verlichte calvinist. ,,As stifting is it ús doel om Dokkum en de regio dêromhinne op ’e kaart te setten mei ferhalen dy’t ferbûn binne mei dit gebiet.”

Aansprekende naam

Na Bonifatius en Titus Brandsma is het gelukt om weer een aansprekende naam te vinden uit de kerkelijke geschiedenis. ,,Minsken tinke faak dat it yn ’ e Rânestêd bart, mar dit is in âlde regio dêr’t mear bard is as minsken tinke.”

As stifting is it ús doel om Dokkum en de regio dêromhinne op ’e kaart te setten

De stichting heeft er alle vertrouwen in dat het na Balthasar opnieuw lukt een bijzondere figuur te vinden om een muzikaal theaterstuk aan te wijden. ,,En dat hoecht dan perfoarst net in tsjerklik figuer te wêzen.”

Minsken tinke faak dat it yn ’ e Rânestêd bart, mar dit is in âlde regio dêr’t mear bard is as minsken tinke

Balthasar komt in 2022 op de planken. Een productie in 2021 heeft de organisatie zelfs niet overwogen vanwege de coronamaatregelen. ,,Dan setst alles ûnder druk en bist net iens wis oft it trochgean kin.”

Met een uitvoering in 2022 is er meer zekerheid en tijd om de organisatie en financiën voor elkaar te krijgen.

Bonifatius de Musical had commercieel een grote spin-off, met onder meer de productie van Bonifatiusbier. Met Titus bleef de oogst beperkt tot kloosterfruit. Of Balthasar ook voor commercieel gewin zorgt, is maar zeer de vraag.

Maar, grapt De Hoop: ,,Yn Mitselwier stiet it iennichste monumint foar him. Dat, it doarpskafee kin ’m mar klear meitsje.”