Marco (23) vertelt in de oudste molen van Noardeast-Fryslân over het molenaarsvak: 'It is oan ús om derfoar te soargjen dat it net fergiet'

Zaterdag, tijdens Nationale Molendag, gaven molenaars in het hele land het publiek uitleg over de imposante bouwwerken. In Holwert draaiden de wieken van de oudste molen van Noardeast-Fryslân.

Molenaar Sipke Tjepkema (links) en aspirant molenaar Marco Kraal aan het werk op De Hoop in Holwert.

Molenaar Sipke Tjepkema (links) en aspirant molenaar Marco Kraal aan het werk op De Hoop in Holwert. Foto: Jan Spoelstra

Sipke Tjepkema (67) steekt zijn hand op. Laten we even stil zijn, gebaart hij. Het volgende moment is in het hart van de molen alleen het gesuis van de wieken te horen. De molenaar is er na al die jaren nog steeds van onder de indruk. ,,Hearst him fierder hielendal net. Hy is sa stil as ’t mar kin. Dat is dochs prachtich?”