Geen muren tussen de gemeente en burgers, op bezoek in alle dorpen en meer inspraak voor burgers: in Súdwest-Fryslân gaat het om de afstand tussen politici en inwoners | Kiezen in Súdwest Fryslân

Tien jaar na het ontstaan van fusiegemeente Súdwest-Fryslân is de afstand tussen gemeentebestuur en burger nog altijd een thema. De partijen zijn het erover eens: de burger moet gehoord worden en serieus genomen worden. Maar hoe doe je dat?

Verkiezingsposter in Tersoal. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 89 steden, dorpen en kernen.

Verkiezingsposter in Tersoal. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 89 steden, dorpen en kernen. Foto: Simon Bleeker

De gemeente Súdwest-Fryslân ontstond op 1 januari 2011 uit een fusie tussen Bolsward, Sneek, Wymbritseradiel, Wûnseradiel en Nijefurd. In 2014 kwam daar nog een deel van Littenseradiel bij. Het resultaat is de grootste gemeente van Nederland wat grondoppervlak betreft. Er zijn zes steden en 83 dorpen, die allemaal ook nog een relevant buitengebied hebben.

Nieuws

menu