In de gemeente Waadhoeke zijn veel coalitiecombinaties mogelijk, maar dat kan de onderhandelingen complex maken

In Waadhoeke was SAM de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, op de voet gevolgd door Gemeentebelangen. Ook de FNP deed het goed. CDA en VVD verloren zetels. Hoe nu verder?

Het centrum van Franeker, hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke. In het midden: theater De Koornbeurs.

Het centrum van Franeker, hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke. In het midden: theater De Koornbeurs. Foto: Marchje Andringa

De verkiezingsuitslag in Waadhoeke maakt meerdere coalities mogelijk, constateert Haije Stellingwerf, de nummer twee op de kandidatenlijst voor SAM. Dat kan de onderhandelingen over een nieuw collegeprogramma complex maken. Bert Vollema, lijsttrekker voor de FNP: ,,Der binne ferskate kombinaasjes mooglik. Eltsenien kin rekkenje. Dat kin der ek op útdraaie dat in ferkiezingswinner yn it kolleezje net oan bod komt.”