Al meer dan 40 jaar staat juf Sija voor de klas in Blije en aan stoppen denkt ze niet: 'Ik gean noch wol in pear jier troch'

Toen Sija Vellema (60) uit Holwert in 1984 juf werd op de basisschool in Blije, had ze niet verwacht dat ze er bijna veertig jaar later nog elke dag voor de klas zou staan. ,,De tiid is foarbyflein, mar dat hawwe je as je alle dagen mei plezier nei skoalle ta geane.”

Juf Sija Vellema danst mee met groep 3/4 op cbs De Ikker in Blije.

Juf Sija Vellema danst mee met groep 3/4 op cbs De Ikker in Blije. Foto: Marcel van Kammen

Het is van een afstand goed te zien en te horen dat het vandaag feest is op cbs De Ikker in Blije. De Koningsspelen en het feest voor juf Sija hebben het schoolplein in vrolijke kleuren gezet. De rode loper waar Vellema vrijdagochtend onder versierde bogen naar binnenliep, ligt nog voor de deur. Binnen zit Vellema bij te komen van een ochtend vol verrassingen. ,,Ik waard fan hûs ophelle yn in âlde auto en krige hjir op it skoalplein prachtige ferskes fan de bern. Ta myn grutte ferrassing binne der ek âld-kollega’s kaam.”