In een dorp als Menaam, met zo’n rijk verenigingsleven, hoort een mfa

Menaam gaat voortvarend verder met de uitwerking van het plan voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het dorp. Dat kan nu de gemeenteraad van Waadhoeke heeft ingestemd met de plannen en geld beschikbaar heeft gesteld.

De beoogde plek voor de nieuwe mfa van Menaam, de voormalige school. Het is de bedoeling dat de karakteristieke voorgevel blijft bestaan.

De beoogde plek voor de nieuwe mfa van Menaam, de voormalige school. Het is de bedoeling dat de karakteristieke voorgevel blijft bestaan. Foto: Marchje Andringa

,,Wy binne hiel bliid mei de tasizzing fan de gemeente. Menaam hat in ryk ferieningslibben en der is in protte ferlet fan in nij gebou”, zegt Maaike de Haas-Bokma van de Werkgroep MFA Menaam. De gemeenteraad stelde eerder deze maand in totaal 944.000 euro beschikbaar. De helft als subsidie, de andere helft in de vorm van een lening.

Met de gemeentelijke toezeggingen is de financiering van het nieuwe dorpscentrum nog niet rond. Er is anderhalf miljoen euro nodig. Voor het ontbrekende geld wordt nu een beroep gedaan op diverse instellingen en organisaties en worden de komende tijd tal van acties in het dorp gehouden. Ook met zelfwerkzaamheid is een deel van het bedrag terug te verdienen. Morgenavond praten de verenigingen over het organiseren van acties in het dorp.

It is goed foar de leefberens dat der in plakje is dêr’t de minsken mei-inoar sitte kinne

Al vier jaar wordt er in Menaam hard gewerkt aan de realisatie van de nieuw multifunctionele accommodatie. In 2014, toen het dienstencentrum De Weme dichtging, raakte Menaam een belangrijke ontmoetingsplaats kwijt. Door de sluiting van De Weme raakten brassband Helleuja en toneelvereniging Alles hat syn útfallen dakloos. Ze vonden later elders in het dorp onderdak.

Later sloot ook café Black Horse. Met 2700 inwoners behoort het dorp tot de grotere kernen van Waadhoeke. ,,Yn sa’n doarp heart in mfa. Der is absolút ferlet fan”, vindt De Haas. ,,It is goed foar de leefberens yn it doarp dat der in plakje is dêr’t de minsken mei-inoar sitte kinne.”

Noodoplossingen

Menaam heeft drie muziekverenigingen en twee toneelverenigingen, die momenteel op diverse plaatsen in het dorp oefenen. Zo wordt gebruik gemaakt van de grote zaal van woonzorgcentrum Nij Statelân en het gymnastieklokaal aan de Greatebuorren. ,,Foar de ferienings is dit net allegearre like ideaal. It binne needoplossings.”

Het nieuwe dorpscentrum komt op de plaats van het gymnastieklokaal. Dat is ondergebracht in een voormalige school. Het verkeert in slechte staat. ,,It gebou is net safolle mear.” De karakteristieke voorgevel van het oude schoolgebouw blijft in de nieuwe opzet wel gehandhaafd. De nieuwe mfa is ontworpen door architect Elma de Koning uit Menaam.

2020

Wanneer de financiering rond is kan met de verdere uitwerking van de plannen worden begonnen. De werkgroep hoopt dat de verbouw dan in 2020 van start kan gaan.

In het nieuwe dorpscentrum komt een grote zaal met podium, waar naast de gymnastiekvereniging ook de muziek- en toneelverenigingen terecht kunnen. Er komen een speciale ruimte voor de opslag van muziekinstrumenten, een ruimte voor de gezellige nazit en enkele vergaderzaaltjes. ,,Ek de skoallen moatte der maklik gebrûk fan meitsje kinne”, vertelt De Haas.

Het is de bedoeling dat de werkgroep straks wordt opgeheven en dat een stichting het werk voortzet.

Lees ook: Noodkreet uit Bitgum over coulissenlandschap vindt gehoor

Nieuws

Meest gelezen