Met een verbouwing van de Eben Haëzerkerk tot een ruimte voor dorpsactiviteiten, moet Earnewâld weer een tijd vooruit kunnen

Een echt goede plek voor kleinschalige bijeenkomsten is er niet in Earnewâld, dorp zonder dorpshuis. Dorpsbelangen wil daar verandering in brengen door de Eben Haëzerkerk te verbouwen.

Anje Wester-Koopmans voor de Eben Haëzerkerk in Earnewâld.

Anje Wester-Koopmans voor de Eben Haëzerkerk in Earnewâld. Foto: Marcel van Kammen

Een dorpshuis is eigenlijk nooit nodig geweest in Earnewâld, het dorp met een levendige toeristische aantrekkingskracht aan De Alde Feanen, schetst Anje Wester-Koopmans, voorzitter van de kerkenraad van de plaatselijke PKN-gemeente. ,,Der hawwe altyd genôch hoarekagelegenheden west dêr’tst telâne kinst foar in gearkomste. Mar dat moat wol út kinne: foar in ledegearkomste fan Doarpsbelangen is dat gjin probleem, dêr komme santich oant hûndert minsken op ôf.”

Nieuws

menu