In tegenstelling tot eerdere raadsperiodes, bleef het politieke debat over het algemeen rustig en constructief in Achtkarspelen | Kiezen in Achtkarspelen

In voorgaande coalitieperiodes wilde het nogal eens knetteren in de gemeenteraad van Achtkarspelen. De politieke rust en stabiliteit van de afgelopen vier jaar is opvallend.

Archieffoto van een raadsvergadering in de gemeente Achtkarspelen.

Archieffoto van een raadsvergadering in de gemeente Achtkarspelen. Foto: Marcel van Kammen

Met de komst van PVV, al behaalde die tegen de verwachting in slechts één zetel, werd wel wat vuurwerk verwacht, maar nee. De discussies bleven over het algemeen netjes en constructief. Een rimpeling in de vijver was de afsplitsing van Rinus Buising, die Gemeentebelangen Achtkarspelen verliet en daarmee de coalitie van CDA, CU en GBA met een kleinst mogelijke meerderheid liet zitten.

Debacle van 2016

Nieuws

menu