Informateur adviseert voor waterschap Noorderzijlvest een coalitie met vijf partijen, en het bestuur mag er wel 'wat scherper'

Water Natuurlijk moet in gesprek met BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water voor een nieuw bestuur voor waterschap Noorderzijlvest. Informateur Cora-Yfke Sikkema denkt dat er op die manier recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Een stukje buitendijks boerenland bij Kollumerpomp. 27 mensen in dit gebied konden niet stemmen voor Wetterskip Fryslân, maar voor Noorderzijlvest.

Een stukje buitendijks boerenland bij Kollumerpomp. 27 mensen in dit gebied konden niet stemmen voor Wetterskip Fryslân, maar voor Noorderzijlvest. Foto: Marchje Andringa

Volgens haar moet de coalitie bestaan uit drie basispartijen, aangevuld met twee partijen ,,die natuur in brede zin van het woord centraal stellen”. Uit de gevoerde gesprekken trekt ze de conclusie dat de groene stem de meerderheid heeft en dat de opkomst van BBB zwaar weegt.