Inhuur van externe krachten voor woningbouw vergoed, Friese gemeenten kunnen sneller plannen uitvoeren

Om de woningbouw in Fryslân te versnellen, kunnen gemeenten externe deskundigen inhuren opdat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden. De provincie en het rijk stellen daar geld voor beschikbaar.

Huizenbouw in Ureterp.

Huizenbouw in Ureterp. Foto: Jilmer Postma

Gemeenten willen wel bouwen, maar hebben niet altijd zelf de menskracht om dat vlot in gang te zetten, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. ,,Bestimmingsplannen dy’t oanpast wurde moatte, kontakten mei bou-ûndernimmers, it regeljen fan foarfinansering – op ferskate punten kin it heakje.”

Nieuws

menu