Initiatief 'het longformularium' moet leiden tot minder soorten inhalatoren voor longpatiënten

Een gezamenlijk initiatief van zorggroepen, apothekers en de maatschap Friese longartsen moet de bezem halen door het grote aantal soorten inhalatoren voor longpatiënten. Ook moet het zogeheten longformularium zorgen voor een beter gebruik van deze ‘puffers’.

Er zijn veel verschillende soorten inhalatoren.

Er zijn veel verschillende soorten inhalatoren.

Een aantal regio’s in Nederland werken al met een longformularium. Donderdag wordt in Wolvega het eerste Friese gepresenteerd. Het is een initiatief van drie Friese eerstelijns ketenzorggroepen, de maatschap Friese longartsen en de Friese apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

Nieuws

menu