Dit artikel is vandaag gratis

Hard oordeel van de Inspectie over SvPO, waaronder het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp valt: bestuurder maakte zich schuldig aan financieel wanbeleid. Minister vindt dat hij moet opstappen

Tjalling Koopmans College. Foto: Marcel van Kammen

Het onderwijs op alle acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) is ernstig in gevaar gebracht door financieel wanbeleid van een bestuurder. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp is een van deze acht scholen.

Geld dat bestemd was voor lessen en leerlingen is aan de school onttrokken, aldus de inspectie vrijdag. Het onderzoek van de inspectie richtte zich op de huisvesting van de acht SvPO-scholen in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Hengelo, Geldermalsen, Kapelle en Hurdegaryp. Deze organisatie runt middelbare scholen waar de klassen maximaal zestien leerlingen hebben, minder dan gebruikelijk.

Volgens de inspectie is voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig besteed. Ongeveer 16 miljoen euro daarvan kwam ten onrechte terecht bij private stichtingen waarover de schoolbestuurder zeggenschap heeft. ‘Daardoor is het voortbestaan van de scholen in gevaar gebracht. Het geld was bestemd voor het onderwijs. Als dit niet terugvloeit naar de scholen, betekent dat dit de financiële positie van de scholen ernstig verzwakt’, aldus de inspectie.

De inspectie noemt de situatie ‘extra zorgelijk’ omdat bij alle acht scholen verbetering in de kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk is. ‘Dat geldt het meest voor de scholen in Amsterdam, Utrecht en Hoorn omdat deze in het voorjaar van 2021 al als Zeer Zwak zijn beoordeeld. Utrecht voor de tweede keer op rij.’

Ook wanbeheer op Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

De school in Hurdegaryp was eind 2020 niet meer in staat om zelfstandig rekeningen te betalen en te investeren in het onderwijs, schrijft de inspectie. De bestuurder moest op dat moment ‘ernstig rekening’ houden met een mogelijk faillissement. En omdat de bestuurder geen volledige inzage geeft, kan de inspectie nu niet vaststellen of de financiële situatie gedurende 2021 is verbeterd.

Er is onder meer ruim 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in het schoolgebouw in Hurdegaryp, zonder een goed onderbouwd financieel plan en zonder te denken aan andere mogelijke rekeningen die zouden binnenkomen. Ook is van andere SvPO-scholen een bijdrage van in totaal 2.550.000 euro voor deze nieuwbouw ontvangen die niet juist is verantwoord. Verder heeft Hurdegaryp ‘ondanks de zorgwekkende financiële positie’ in totaal 475.000 euro toegezegd aan de scholen in Hoorn, Utrecht en Amsterdam, zonder goede grondslag. Ook heeft de school de ouderbijdragen onjuist verantwoord.

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp wilde vrijdag niet reageren op het inspectierapport.

Verscherpt toezicht

De inspectie heeft de SvPO al langer in het vizier. Vorig jaar kwam de organisatie onder verscherpt toezicht te staan. Toen werd er al gewezen op financiële risico’s en op toezicht dat niet op orde was. De stichting probeerde publicatie van de beoordeling te voorkomen, maar die eis wees de rechter af. Vorige maand deed de Onderwijsinspectie al aangifte tegen de bestuurder van de scholengroep omdat die ‘een of meerdere strafbare feiten’ zou hebben gepleegd.

De SvPO-scholenstichtingen vallen nu onder een ‘handhavingstraject’, aldus de inspectie. Dit betekent onder meer dat die hun financiële huishouding ‘duurzaam moeten herstellen’. Ook is er een ‘traject van terugvordering gestart’. Wel wordt bekeken of zo’n terugvordering effect heeft op de ‘continuïteit van de scholen’, stelt de inspectie.

Opstappen

De bestuurder van de acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs moet zo snel mogelijk opstappen, zegt onderwijsminister Dennis Wiersma naar aanleiding van dit onderzoek. Als dat niet gebeurt, zal Wiersma geen geld meer overmaken naar deze scholen. Volgens de minister zijn deze maatregelen ,,uitzonderlijk maar noodzakelijk”.

Nieuws

menu