Wil jij ook de biodiversiteit in Fryslân vergroten? De nieuwe website biodiversiteit.frl biedt inspiratie en tips voor burgers en boeren

Hoe tover ik mijn tuin om tot een paradijsje voor vogels en insecten? En hoe kan ik de vleermuizenstand een beetje helpen of aan de slag met natuurinclusief boeren? Met de onlangs gelanceerde website biodiversiteit.frl kan iedereen ontdekken hoe je op eigen wijze kan meewerken aan een meer biodivers Fryslân.

Impressie van platform biodiversiteit.frl.

Impressie van platform biodiversiteit.frl. Foto: Provincie Fryslân

De website is in opdracht van de provincie Fryslân opgezet door burgerinitiatief Kening en de Friese Milieufederatie . Nog lang niet alle vakjes die je op de website kunt aanklikken bevatten informatie. ,,We hebben de basis vormgegeven. Het is de bedoeling dat de site de komende tijd verder gevuld wordt met initiatieven”, vertelt Marcia de Graaff van Kening.

Nieuws

menu