Krijgen Wergea en Warten de lasten van voortgezette gaswinning? Nee, adviseert de provincie, maar zo ja, dan ook de lusten

Vermilion moet stoppen met gaswinning in het gebied Warga-Wartena. Dat adviseert de provincie aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. Gaat de winning toch door, dan moet de omgeving daarvan meeprofiteren.

Een boring van Vermilion bij Nieuwehorne in 2017.

Een boring van Vermilion bij Nieuwehorne in 2017. Archieffoto: FD

Het huidige winningsplan van Vermilion eindigt volgend jaar, maar het gaswinningsbedrijf ziet kans om de productie voort te zetten tot 2041 en daarbij 270 miljoen kubieke meter gas te winnen bij Wergea en 377 bij Warten. Het provinciebestuur beslist niet over nieuwe winningsplannen, maar mag het rijk wel adviseren. Fryslân adviseert altijd om de winning uit zulke kleine velden te stoppen.