Provincie Fryslân wil gaswinning keren, maar heeft weinig invloed op Haagse politiek: 'We worden niet als belanghebbende gezien'

Het standpunt van het Friese provinciebestuur tegen nieuwe gaswinning sorteert amper effect in Den Haag. Dat stelde provincieadviseur Albert-Jan Zijlstra woensdagmiddag tijdens een informerende bijeenkomst voor Provinciale Statenleden over de stand van zaken rond de gas- en zoutwinning in Fryslân.

In Harlingen is er een meetnet aangelegd om mogelijke bodemdaling in de historische binnenstad als gevolg van toekomstige zoutwinning voor de kust te kunnen monitoren.

In Harlingen is er een meetnet aangelegd om mogelijke bodemdaling in de historische binnenstad als gevolg van toekomstige zoutwinning voor de kust te kunnen monitoren. Foto: ANP

Adviezen van de provincie over nieuwe winningsplannen hebben niet geleid tot terughoudendheid van de minister van Economische Zaken. Brieven en moties vanuit de Friese politiek vinden nauwelijks weerslag in de Tweede Kamer. „We hebben geen beslissingsbevoegdheid en worden niet als belanghebbende gezien, dus onze invloed is beperkt”, aldus Zijlstra.

Meetnet Harlingen

Nieuws

menu