Italiaanse hulp bij restauratie van fresco

,,Kijk, hier.” Koster Annemarie Viersma van de Sint Maartenskerk in Boazum wijst op een schilfer die ze op de grond vindt en afkomstig is van de plafondschildering waarop een baardloze tronende Christus is afgebeeld. De muurschildering Majestas Domini verkeert in slechte staat en wordt binnenkort gerestaureerd.

Kerkrentmeester Klaske Feikema en koster Annemarie Viersma bij de plafondschildering in de Sint Maartenskerk van Boazum. Foto: Simon Bleeker

Kerkrentmeester Klaske Feikema en koster Annemarie Viersma bij de plafondschildering in de Sint Maartenskerk van Boazum. Foto: Simon Bleeker

Restaurateur Randolph Algera van Art-Decor uit Heerenveen komt morgen voor een proefanalyse naar de kerk in Boazum. Samen met de Italiaanse schilder Caterina Manisco gaat Algera bekijken hoe de restauratie kan worden aangepakt. Manisco is gespecialiseerd in oude technieken en is betrokken bij restauratiewerk aan historische wand- en plafondschilderingen in het Vaticaan Museum in Rome. Ze werkt veel in presidentiële gebouwen over de wereld.

Restauratie

De vorige restauratie van de beroemde muurschildering in de Sint Maartenskerk was in 2000. ,,Wy hiene der net op rekkene dat de skildering no al wer opknapt wurde moat”, zegt kerkrentmeester Klaske Feikema. Dat de schildering nu alweer in slechte staat verkeert, wijt ze aan vochtproblemen. Er zit te veel vocht in de muur, dat tast de afbeelding aan. ,,Der is yn tsjerke te min Fentilaasje en der binne te grutte ferskillen fan temperatuer.” Met de komst van centrale verwarming in de kerk is dat laatste probleem inmiddels opgelost.

De vorige restauratie van de plafondschildering is uitgevoerd door Helmer Hut uit Nieuw Beerta. ,,We gaan het nu op een andere manier restaureren”, geeft Algera aan. ,,Samen met Manisco ga ik bekijken hoe.” Hij hoopt nog deze maand te beginnen en denkt voor de uitvoering enkele maanden nodig te hebben.

De kosten van de restauratie van de schildering zijn begroot op ruim 55.000 euro. Naast de restauratie van Majestas Domini moet het dak van de Boazumer kerk worden opgeknapt. De kosten daarvan komen uit op bijna anderhalve ton, zodat de kerk met elkaar tweehonderdduizend euro nodig heeft. ,,Wy binne drok dwaande mei de finansiering. Der is al in tasizzing fan it ryk en ferskate fûnsen binne oanskreaun. Wy moatte ek sels in part betelje”, aldus Feikema.

Een van de acties is de verkoop van bier. Om de restauratie te steunen, kunnen bezoekers flesjes Tsjerkebier kopen. Het bier wordt geproduceerd in het naburige Easterwierrum. ,,Dat rint goed”, vertelt de kerkrentmeester. De kerk kan ook rekenen op een financiële bijdrage van zevenduizend euro van de Stichting Freonen fan de Boazumer Tsjerke.

Veel bezoekers

Dankzij de bekende plafondschildering trekt de kerk in Boazum vooral in de zomermaanden veel bezoekers. Het dorp ligt aan de Elfstedenfietsroute. Om de bezoekers rond te leiden, is een groepje vrijwilligers bij toerbeurt aanwezig in de kerk. Koster Viersma, een van de vrijwilligers, werd er afgelopen week door een bezoeker op gewezen dat er naast de Majestas Domini in Boazum in de wereld nog drie van dergelijke muurschilderingen zijn.

De bijzondere muurschildering in de Sint Maartenskerk kwam in 1941 bij een restauratie tevoorschijn. Toen werd het koor, dat eerder fungeerde als kolenhok, bij de kerk betrokken. Onder de pleisterlagen in het gewelf werd de tronende Christus aangetroffen. Sindsdien wordt de schildering in Boazum gekoesterd. ,,Dêrom moatte wy no gau los”, aldus kerkrentmeester Feikema.

Nieuws

menu