Jaap Atema loodste het 'Friesch Dagblad' een nieuwe tijd in | In memoriam

Jacob Johannes (Jaap) Atema was van 1979 tot 1987 directeur van het Friesch Dagblad. Onder zijn leiding kreeg de krant het computersysteem Atex en een nieuwe drukpers. Atema overleed op 12 maart in zijn woonplaats Bilthoven.

Jaap Atema in zijn Friesch Dagblad-periode.

Jaap Atema in zijn Friesch Dagblad-periode. Foto: FD

Jaap Atema was nog geen dertig jaar toen hij eind jaren zeventig directeur werd van het Friesch Dagblad . Hij keek er later met lichte verbazing op terug, vertelt zijn dochter Nynke. ,,Hij vond het achteraf zelf ook best jong.”

Nieuws

menu