Jaap en Sal uit Amsterdam doken in 1944 onder in Ferwert. 'Het gezin sprak Fries en ik leerde die taal ook'

Jaap en Sal Roos, twee Joodse jongens uit Amsterdam, vonden in 1944 onderdak in Ferwert. Maandag waren ze weer in het dorp voor een ontmoeting met schoolkinderen van groep 7 en 8. ,,Oorlog is verschrikkelijk en wij zijn veel familie kwijtgeraakt. Maar bij heit en mem heb ik een hele goede tijd gehad.”

Jaap (links) en Sal Roos in de Liudgertsjerke in Ferwert.

Jaap (links) en Sal Roos in de Liudgertsjerke in Ferwert. Foto: Jan Spoelstra

Het is kwart over tien op maandagmorgen en de Liudgertsjerke in Ferwert stroomt langzaam vol. Leerlingen van cbs Op Streek en obs Op ’e Trije zoeken een plek aan de tafels. Andere genodigden zitten daar al: ouderen uit het dorp, familieleden van de onderduikouders en Yvonne te Nijenhuis, kenner van de oorlogsgeschiedenis van de streek. Voor de twee belangrijkste gasten, Jaap en Sal Roos, staan op het podium twee gemakkelijke stoelen klaar. Vanaf het podium zullen ze zo meteen hun verhaal vertellen en vragen van de kinderen beantwoorden.