Het giftige jacobskruiskruid wordt vanaf volgend jaar feller bestreden, maar alleen waar schade dreigt voor vee. Waarom niet overal?

Jacobskruiskruid wordt volgend jaar grondiger aangepakt op plekken waar de plant overlast kan veroorzaken. Dat neemt de provincie zich voor.

Jakobskruiskruid.

Jakobskruiskruid. Foto: FD

Provinciale Staten spraken zich in september uit voor een fellere bestrijding van de plant, die een giftige stof bevat. In grote hoeveelheden kan die schadelijk zijn voor vee. Gedeputeerde Douwe Hoogland is er echter op tegen om jacobskruiskruid overal waar het groeit te verwijderen. ,,Jabikskrúswoartel is ommers ek fan grutte wearde foar it bioferskaat.” Het is een bron van nectar en stuifmeel en het is een belangrijke voortplantingsplek voor insecten. Daarom mag de plant blijven staan op plaatsen waar hij geen problemen voor vee veroorzaakt.

Nieuws

menu