Jan Pieter Dykstra, vertaler van 'Of mice and men', genoot van taal en geschiedenis | In memoriam

Jan Pieter Dykstra Hzn hield van boeken, geschiedenis, muziek en paarden. Zijn hart ging uit naar It Heidenskip en Workum, de stad waar hij bijna zijn hele leven woonde. Hij overleed op 12 januari op 77-jarige leeftijd.

Jan Pieter Dykstra geeft een rondleiding in Workum.

Jan Pieter Dykstra geeft een rondleiding in Workum. Foto: Utjouwerij De Ryp

In november vorig jaar was Jan Pieter Dykstra er nog bij, toen zijn Friese vertaling van John Steinbecks Of mice and men , een boek uit 1937, werd gepresenteerd. Hij was al ziek, maar genoot van de bijeenkomst in het kerkje van It Heidenskip. Emeritus hoogleraar Fries Goffe Jensma prees daar het ,,natuerlike en rike Frysk” van Dykstra‘s Oer mûzen en mannen . De vertaler zelf bleef bescheiden. ,,Neam my mar in stikjeskriuwer”, zei hij tegen het Friesch Dagblad .