Jan de Boer vertelt als excursieleider bij It Fryske Gea al zo'n dertig jaar over zijn passie in de natuur: 'Ik haw altyd wol in pear moaie ferhalen achter de hân'

Ze zijn niet ‘de jongsten’ meer, de meeste vrijwillige excursieleiders van It Fryske Gea. Maar hun passie is er niet meer minder om. Zolang er geen jongeren zijn om hun werk over te nemen, zetten de senioren onder de natuurgidsen stug door.

Vrijwillige excursieleider Jan de Boer uit Jellum gaat vaak met groepen Alde Feanen bij Earnewâld in. Hier op de foto bij de vogelkijkhut bij Reid om 'e Krite.

Vrijwillige excursieleider Jan de Boer uit Jellum gaat vaak met groepen Alde Feanen bij Earnewâld in. Hier op de foto bij de vogelkijkhut bij Reid om 'e Krite. Foto: Marcel van Kammen

Zeventig is Jan de Boer uit Jellum inmiddels. En al sinds de jaren negentig struint hij op vrijwillige basis met groepen door diverse natuurterreinen in Fryslân. Zijn favorietste natuurgebied is de Alde Feanen, het gebied waar hij als ‘jonkje’ uit Wergea vaak kwam en gefascineerd was door de gebieden achter de bordjes ‘Verboden Toegang’.

‘Fiele, rûke en priuwe’

Nieuws

menu