De landbouw moet natuurinclusiever, maar dat is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. 'Je kunt niet groen doen als je rood staat'

Geef boeren voldoende tijd om de benodigde transitie te maken naar een duurzamer bedrijfsmodel. Het was een advies dat vrijdagmiddag telkens terug kwam tijdens een mini-symposium in een boerenschuur in Pingjum. Bestuurders, landbouworganisaties, milieuorganisaties en anderen gingen er met elkaar in gesprek over de toekomst van een natuurinclusieve landbouwsector.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga tijdens het mini-symposium over natuurinclusieve landbouw.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga tijdens het mini-symposium over natuurinclusieve landbouw. Foto: Simon Bleeker

Gedeputeerde Klaas Fokkinga kon tijdens zijn openingswoord onmogelijk om de realiteit heen. Het symposium draaide dan wel om het natuurinclusief maken van de landbouwsector, het stikstofreductieplan waarbij de uitstoot van stikstof op veel plekken fors naar beneden moet heeft de sector behoorlijk op scherp gezet. Fokkinga zei dat heldere doelen nodig zijn om akkerbouwers – want die stonden deze vrijdagmiddag centraal – een duidelijk toekomstperspectief te bieden.