Jehannes en Iep Hemrica zijn 65 jaar getrouwd: ‘De leafde, dy giet net fuort’

Jehannes (89) en Iep (87) Hemrica-Hooijenga uit Sneek zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Met geduld, begrip en respect voor elkaar zijn ze zo ver gekomen.

Jehannes en Iep Hemrica zijn 65 jaar getrouwd.

Jehannes en Iep Hemrica zijn 65 jaar getrouwd. Foto: Simon Bleeker

‘Tige nei ’t sin’ staat er op het houtgesneden bordje dat naast de deur van het appartement in Frittemastate hangt, en dat is precies hoe het is, zegt Jehannes. ,,It hong altiten op ús hûs oan ’e Hemdijk. Us pakesizzer Jehannes hat it dêrwei hjirhinne brocht en ophongen.”

Nieuws

menu