Honderdjarige Jeltje Van der Burg-Westra steekt nog steeds de handen uit de mouwen en laat het hoofd nooit hangen. 'Se is in flinke frou'

Jeltje Van der Burg-Westra is volgens dochter Wiesje ,,net sa graach op de foargrûn”, maar deze woensdag zal ze toch even het middelpunt van de aandacht zijn. Op die dag wordt ze namelijk honderd jaar oud.

Jeltje van der Burg-Westra, de dag voor haar honderdste verjaardag.

Jeltje van der Burg-Westra, de dag voor haar honderdste verjaardag. Foto: Simon Bleeker

Het zal een drukke boel worden in Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum. ’s Ochtends komt de burgemeester van Súdwest-Fryslân langs om Van der Burg-Westra te feliciteren, tegelijkertijd schuift de jongste zus van de eeuwelinge aan en ’s middags volgen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor elk van hen zal ongetwijfeld goed gezorgd worden, want volgens dochter Wiesje is gastvrijheid een van de kenmerkende karaktereigenschappen van haar moeder. ,,Bij ús mem stiet de kofje altyd klear.”

Een trouwe kerkganger

Nieuws

menu