Sneller een Elfstedentocht door wetterwaarmte (aquathermie)? Als het aan de Friese politiek ligt wel. Minister Jetten vraagt tijdens werkbezoek om grotere aanpak

Om gebouwen in Fryslân duurzaam te verwarmen, ziet de provincie mogelijkheden in het gebruik van (oppervlakte)water. Om deze projecten van de grond te krijgen, kan Fryslân rekenen op enthousiasme van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bleek maandag bij een werkbezoek.

Minister Rob Jetten krijgt het actieprogramma 'Missy Wetterwaarmte 2022-2025' overhandigd door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Evert Stellingwerf.

Minister Rob Jetten krijgt het actieprogramma 'Missy Wetterwaarmte 2022-2025' overhandigd door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Evert Stellingwerf. Foto: Marchje Andringa

Zon- en windkracht zijn alom bekende duurzame energiebronnen. De bron die in dit rijtje lijkt te missen, is water. Water blijkt zeer geschikt om gebouwen duurzaam te verwarmen. En waar kun je dat beter doen dan in dé waterprovincie? Met dit betoog richt gedeputeerde Sietske Poepjes zich maandag tot minister Rob Jetten bij een bezoek aan het Swettehûs in Leeuwarden.

Nieuws

menu