Jongens hebben een speciale behandeling nodig om ze over te halen om meester op de basisschool te worden

Al jaren wordt gewerkt aan meer meesters in het basisonderwijs. Het worden er langzaam meer, maar ze zijn nog altijd schaars. Pabo’s zouden er goed aan doen om zich bij werving specifiek op jongens te richten. Die bepalen hun opleidingskeus namelijk toch op basis van andere factoren dan vrouwen. Ook de inhoud van de opleiding kan wel wat spannender.

Mannen willen graag een fulltime baan voor één en dezelfde klas.

Mannen willen graag een fulltime baan voor één en dezelfde klas. Foto: Shutterstock

Meesters in het basisonderwijs zijn nog altijd schaars. Het ministerie van Onderwijs spant zich in om meer jonge mannen te bewegen voor de lerarenopleiding te kiezen. Seksediversiteit in het onderwijs is goed voor de ontwikkeling van kinderen en met name jongetjes zijn gebaat bij mannelijke leerkrachten, bleek een aantal jaren geleden al uit onderzoek. Ook draagt diversiteit bij aan de werksfeer en cultuur op de werkvloer.

Nieuws

menu