Jongens op de pabo: creatief zijn is meer dan alleen knippen en plakken

Inspanningen om meer jongens te interesseren voor een baan in het basisonderwijs werken maar mondjesmaat, bleek vorige week uit een rapport. De pabo van NHL Stenden is een positieve uitzondering. Landelijk wordt meegekeken hoe ze het daar doen.

Volkert Mollema (teamleider pabo) en Rory Vallinga (student pabo).

Volkert Mollema (teamleider pabo) en Rory Vallinga (student pabo). Foto: Marchje Andringa

De visitatiecommissie was er vol lof over: het concept van design based education dat hogeschool NHL Stenden (onder andere) op de pabo hanteert. ,,Ze zeiden dat we daar wel wat trotser op mochten zijn”, zegt Volkert Mollema, teamleider propedeuse en deeltijd-pabo. Bij DBE staan de uiteindelijke leeruitkomsten en vereisten vast, maar de student mag zelf veel meer bepalen hoe hij of zij die uitkomsten wil bereiken. Studenten hebben zo veel meer regie over de invulling van hun eigen opleiding.

Nieuws

menu