Minder studenten op Friese hbo's en Campus Fryslân: jongeren kiezen vaker voor een baan dan voor een studie, of combineren een opleiding met werk

Minder eerstejaars studenten beginnen dit jaar aan een hbo- of universitaire studie. Dat blijkt uit cijfers van NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein en Campus Fryslân. Ook ROC Friese Poort ziet de studiebanken leger worden, terwijl de aanwas bij de andere twee Friese mbo-instellingen (Aeres en ROC Friesland College) op hetzelfde niveau blijft.

Studenten op hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden.

Studenten op hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

De gewenste stabiliteit en groei na een grillige coronaperiode in het Friese vervolgonderwijs is vooralsnog niet overal uitgekomen. 1 oktober is de peildatum in het onderwijs voor het tellen van het aantal studenten. Dat betekent dat het Friese onderwijs nu een redelijk beeld heeft van de instroom dit studiejaar.

Nieuws

menu