GGD Fryslân wil jongeren na een examenreis testen op de deltavariant van corona, maar over het vaccineren van minderjarigen bestaan nog twijfels

Jongeren die op examenreis in Zuid-Europa zijn geweest moeten zich laten testen op corona, ook wanneer zij geen klachten hebben. Die oproep doet GGD Fryslân in navolging van het RIVM.

Vliegveld Eelde.

Vliegveld Eelde. Foto: Remko de Waal Remko de Waal

Begin deze week werd een opvallende toename van besmettingen geconstateerd onder jongeren tussen de 17 en 24 jaar die waren teruggekeerd van vakantie in Spanje en Portugal.

,,Wy wolle dat dizze groep jonge minsken in PCR-test dogge. Dêr stjoere wy in stekproef fan op nei laboratoaria om te sjen watfoar fariant dat is”, zegt GGD-woordvoerder Jan Arendz. Het vermoeden bestaat dat vakantievierende jongeren in Zuid-Europa de meer besmettelijke ‘deltavariant’, ook wel bekend als de Indiase variant, hebben opgelopen van hun Britse leeftijdsgenoten.

Nader onderzoek moet nog uitwijzen of dat zo is, blijkt uit navraag bij het RIVM. ,,Wat we weten is dat veel jongeren die uit die contreien terugkwamen, positief zijn getest, meer dan in de weken ervoor”, zegt RIVM-woordvoerder Harald Wygchel. „Naar verwachting zullen we daar begin volgende week meer over kunnen zeggen.”

Met de helft gedaald

Het aantal positief geteste Friezen is opnieuw in een week tijd met de helft gedaald in vergelijking met de week ervoor, zo meldt GGD Fryslân in zijn weekbericht. In de afgelopen week waren er 136 positieve testen, tegen 260 een week eerder en 537 de week ervoor. Het vindpercentage is gedaald van 4,3 naar 2,6 procent.

Door een uitbraak op een school in Noardeast-Fryslân, waar 14 leerlingen positief zijn getest, had deze gemeente het hoogste besmettingscijfer van de afgelopen week. In Achtkarspelen en op de vier Friese Waddeneilanden zijn in dezelfde periode geen besmettingen vastgesteld, en in Dantumadiel en Tytsjerksteradiel slechts één geval.

Jongste leeftijdsgroepen

De afgelopen week was het wederom druk op de acht Friese vaccinatielocaties van de GGD. Een recordaantal van 47.287 Friezen kreeg een prik. Intussen komen de jongste leeftijdsgroepen in zicht voor een prikafspraak. Naar verwachting zal iedereen van achttien jaar en ouder zich vanaf dit weekend kunnen aanmelden. Huisartsen zullen vanaf komende woensdag jongeren van twaalf tot achttien jaar met een medische indicatie uitnodigen voor een prik bij de GGD.

Ondertussen buigt de Gezondheidsraad zich over de vraag of ook gezonde tieners van twaalf jaar en ouder gevaccineerd moeten worden. In afwachting van dat besluit sprak minister De Jonge van Volksgezondheid eerder deze week de hoop uit dat dat zo snel mogelijk kan.

Daar denkt vaccinoloog Anke Huckriede van het UMCG iets genuanceerder over. ,,Ik zou het nog even aanzien”, zegt Huckriede. ,,In de Verenigde Staten worden nu jongeren ingeënt, daaruit zullen op niet al te lange termijn verdere gegevens komen. Jongeren lopen weinig risico bij een infectie en de kosten-batenafweging is daarom bij hen anders dan bij volwassenen.”

Hartontstekingen

De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA heeft tot nu toe alleen het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor inzet bij minderjarigen. Pfizer wijst er in zijn bijsluiter op dat bij 0,4 procent van de gevaccineerde twaalf- tot zestienjarigen een ernstige bijwerking kan optreden. Volgens recente gegevens van de CDC, het Amerikaanse RIVM, zijn in de weken na een tweede Pfizer- of Moderna-prik een hoger dan verwacht aantal hartontstekingen onder tieners en adolescenten geobserveerd. Hartontstekingen worden ook minder vaak gerapporteerd na vaccinaties bij oudere leeftijdsgroepen.

Het komt neer op een risicoafweging, stelt Huckriede. ,,Net als alle andere medische handelingen is een vaccinatie tegen Covid niet zonder risico, maar uit alles wat we weten is dat risico gelukkig wel heel klein.”

De vaccins lijken het vooralsnog goed te doen tegen de (Britse) alphavariant en in mindere mate tegen de (Zuid-Afrikaanse) bètavariant. Volgens Huckriede blijkt uit nieuwe gegevens dat de vaccins van Pfizer en AstraZeneca ook redelijk goed lijken te beschermen tegen de deltavariant.