Jongvolwassene tot 35 jaar lijdt het meest onder de stijgende vaste lasten, meer huishoudens hebben moeite met rondkomen

De vaste lasten rijzen de pan uit. Gas en elektriciteit zijn bijna niet meer te betalen en de voedselprijzen stijgen ook. Het Nibud constateert dat steeds meer huishoudens met een hoger inkomen, en zelfstandig wonende 35-minners, in de problemen komen.

Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden, ook in de hogere inkomensgroepen.

Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden, ook in de hogere inkomensgroepen. Foto: ANP

Uit een representatief onderzoek onder 2509 Nederlanders rijst een zorgelijk beeld op. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) tekent het op in het deze week verschenen rapport Rondkomen en betalingsproblemen - Ervaringen van Nederlandse huishoudens in onzekere tijden . Het Nibud voert dit onderzoek sinds 2005 periodiek uit.

Nieuws

menu