Een leven verpakt in een eenvoudig feestmaal: Joukje Kampen-Koen wordt maandag honderd jaar: 'Ik ha my noait iensum field'

Sober, met een vleugje glitter. Het leven van eeuweling Joukje Kampen-Koen laat zich het beste vergelijken met haar favoriete maal. „Dikke riis sean yn molke, mei wat brune sûker en boerebûter. En oan de sydkant wat abrikoazen.”

Joukje Kampen-Koen viert in woonzorgcentrum De Lijte in Ureterp haar honderdste verjaardag.

Joukje Kampen-Koen viert in woonzorgcentrum De Lijte in Ureterp haar honderdste verjaardag. Foto: Jilmer Postma

Dat soberheid geen armoede is, daarvan is deze blijmoedige eeuweling met een aanstekelijke lach het levende bewijs. In woonzorgcentrum De Lijte in Ureterp schetst ze een portret van een leven zonder extreme luxe, maar ook een leven met onvergetelijke uitschieters. „Sa as it prachtige jurkje dat ik as bern krige.”

Nieuws

menu