Party- en Zalencentrum ’t Haske is verkocht: Henk van Bruggen is blij dat het in de huidige vorm behouden blijft

Party- en Zalencentrum ’t Haske in Joure is verkocht aan Alie Wouda en Anne-Klare Dingemans, twee ondernemers uit Joure. Zij zullen het centrum in de huidige vorm voortzetten en het personeel blijft behouden.

Toneelclub in Joure repeteert voor de najaarsrevue in Zalencentrum 't Haske in Joure.

Toneelclub in Joure repeteert voor de najaarsrevue in Zalencentrum 't Haske in Joure. Foto: Niels de Vries

,,Ik bin bliid dat ’t Haske troch Jouster ûndernimmers oernommen wurdt en yn de hjoeddeiske foarm bestean bliuwt”, reageert gastheer Henk van Bruggen (64). Hij werkte 42 jaar bij het zalencentrum, waarvan de laatste pakweg 27 jaar als eigenaar.

Nieuws

menu