Beurs van 10.000 euro voor directeur en onderzoeker Nelleke IJssennagger van de Fryske Akademy

Directeur Nelleke IJssennagger in het gebouw van de Fryske Akademy aan de Doelestraat in Leeuwarden.

Directeur Nelleke IJssennagger in het gebouw van de Fryske Akademy aan de Doelestraat in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Directeur en onderzoeker Nelleke IJssennagger van de Fryske Akademy heeft een van de tien Early Career Partnerships van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, toegekend gekregen. Hieraan is een bedrag van tienduizend euro gekoppeld.

Met het geld kan IJssennagger een interdisciplinaire bijeenkomst organiseren. Ze wil een project opzetten met de kust en het tijgebied als thema. Ze wil onder meer samenwerken met professor Theunis Piersma van Birdeyes, het centrum voor onderzoek op het gebied van klimaatverandering.

Promotie