Wie moet de 1760 kilometers aan Friese oevers onderhouden? Een kaart schept eindelijk duidelijkheid

Wie is precies verantwoordelijk voor het oeverbeheer van welke vaarwegen? Voor de meeste Friese oevers was dat tot nu toe niet geregeld, maar een nieuwe kaart schept duidelijkheid.

Recreatievaart bij de Schouwstraslûs in het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en Uilesprong.

Recreatievaart bij de Schouwstraslûs in het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en Uilesprong. Foto: Marchje Andringa

Van de vaarwegen zelf was het al wel helder, maar wie zorgt er eigenlijk voor dat ook de oevers in goede staat blijven? Fryslân telt liefst 1760 kilometer aan oevers (afgezien van de Friese meren en het Prinses Margrietkanaal, een rijksvaarweg) en van slechts 600 kilometer was het beheer en onderhoud al geregeld. Voor de overige kilometers hield de provincie de ‘aanliggende belanghebbende’ verantwoordelijk, maar die waren het daar niet altijd mee eens.