Het kabinet wijst een gebied boven de Wadden aan voor de eerste installatie van waterstofproductie

Het kabinet heeft een gebied ten noorden van de Waddeneilanden aangewezen als voorkeurslocatie voor de eerste installatie waar op grote schaal groene waterstof geproduceerd gaat worden. Op die plek staat al een windmolenpark gepland dat de benodigde elektriciteit kan leveren. Het moet rond 2031 operationeel zijn.

Windpark Fryslân in aanbouw, mei 2021.

Windpark Fryslân in aanbouw, mei 2021. Foto: Simon Bleeker

Ook ligt er een aardgasleiding die wellicht kan worden hergebruikt om waterstof aan land te brengen. Bovendien zou deze locatie ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog goed aangesloten kunnen worden op het waterstofnetwerk op land in de Eemshaven.