Dit artikel is vandaag gratis

Kabinet wil bijstandsregime versoepelen. Wethouder Hein Kuiken: zo keren we terug naar de menselijke maat

Het kabinet wil de regels voor bijstandsgerechtigde ouders versoepelen. Foto: Shutterstock

Het kabinet wil de bijstandsregels versoepelen. Bijstandsgerechtigde ouders worden nu nog gekort als thuiswonende kinderen 21 jaar worden, maar die grens moet omhoog naar 27 jaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Leeuwarder wethouder Hein Kuiken reageert verheugd.

De zogeheten kostendelersnorm houdt in dat huisgenoten vanaf een bepaalde leeftijd (nu nog 21 jaar) meetellen voor de hoogte van de uitkering. Door de voorgestelde wetswijziging gaan uitkeringsgerechtigden vanaf 27 jaar met huisgenoten tot 27 jaar erop vooruit. Ook gaan mensen in de bijstand er niet meer op achteruit als iemand jonger dan 27 jaar bij hen komt wonen, aldus Schouten.

Gemeenten zeggen al veel langer dat de huidige regeling uit 2015 moet veranderen, want het levert vaak schrijnende gevallen op. Als jongeren bijvoorbeeld maar moeilijk een woning kunnen vinden en dus langer in huis blijven wonen, worden hun bijstandsgerechtigde ouders gekort. Kinderen moeten soms noodgedwongen het huis verlaten.

Daarom passen gemeenten in de praktijk wel eens de regels aan. ‘De kostendelersnorm mag niet leiden tot dakloosheid onder jongeren. Gemeenten zijn daarom voorstander van het afschaffen van de kostendelersnorm tot 27 jaar’, aldus de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder.

Maatwerk

,,Ik vind het op zich een logisch uitgangspunt dat meerdere mensen de kosten delen, maar deze regeling had negatieve, onbedoelde effecten”, reageert wethouder Hein Kuiken (PvdA) van Leeuwarden. ,,Wij hebben ook vanuit het college geïnstrueerd om zo veel mogelijk maatwerk toe te passen. We geven in individuele gevallen de ruimte om af te wijken van dit soort bepalingen.”

Kuiken vindt het wetsvoorstel dan ook goed nieuws. ,,Het lijkt er nu op dat Den Haag dit generiek schrapt en dat geeft veel meer duidelijkheid. Het is een onderdeel van terugkeren naar de menselijke maat.”

Nieuws

menu