Een kadaver van een aangespoelde walvis is een feestmaal voor kevers, blijkt uit onderzoek. De kadavers hoeven nu niet altijd te worden opgeruimd

Het kadaver van een aangespoelde walvis hoeft niet altijd meteen opgeruimd te worden. De dode walvis is een geweldige voedingsbron voor tientallen kevers en andere dieren en vervult een functie in het ecosysteem. Als het dode dier op een plek ligt waar de stank niet hinderlijk is, en waar de scheepvaart er geen last van heeft, zou zo’n kadaver best jarenlang kunnen blijven liggen.

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer gespecialiseerd in het verorberen van huid en botten. Het is één van de resultaten uit het veldonderzoek dat Rijkswaterstaat liet uitvoeren door Wageningen Marine Research.

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer gespecialiseerd in het verorberen van huid en botten. Het is één van de resultaten uit het veldonderzoek dat Rijkswaterstaat liet uitvoeren door Wageningen Marine Research. Foto: Rijkswaterstaat

Wetenschappers van Wageningen Marine Research hebben in opdracht van Rijkswaterstaat gevolgd wat er gebeurde met een walvis die eind 2020 dood aanspoelde op Rottumerplaat. Zij komen met het advies om de kadavers niet altijd meteen weg te halen. Een reden om aangespoelde walvissen te verwijderen is dat de dieren veel vervuilende cadmium in hun lichaam zouden hebben, maar de walvis op Rottumerplaat heeft de bodem helemaal niet vervuild. Rijkswaterstaat gaat nu met andere natuurbeheerders bespreken hoe er in de toekomst met walviskadavers wordt omgegaan.

Nieuws

menu