Waardoor zijn de platanen in Leeuwarden kaal? Het lijkt net herfst door een koud voorjaar en de invloed van een schimmel

Het lijkt net herfst op de Emmakade in Leeuwarden. In plaats van een vol bladerdek verliezen de platanen langs het Nieuwe Kanaal hun blad al in juni. Een koud en nat voorjaar en een schimmel zouden hier de oorzaak van zijn.

De Emmakade in Leeuwarden.

De Emmakade in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

,,Het zijn eigenlijk mediterrane bomen”, zegt bomenkenner Nico Kloppenborg. ,,Waar andere bomen juist profijt hebben van de uitstel van de warmte dit jaar pakt het voor deze bomen minder gunstig uit.”

Volgens Kloppenborg speelt ook de zogeheten bladvlekkenziekte, veroorzaakt door een schimmel, een rol in het bladverlies. ,,Dat is niet per se gevaarlijk. De bomen hebben deze schimmel sowieso al op hun bast of blad zitten en doordat het de afgelopen dagen in korte tijd een stuk warmer werd groeiden de schimmels snel.” De bomen kunnen zich wel weer herstellen, zegt Kloppenburg. ,,Meestal komt het wel weer goed.”

Kwetsbaar

Ook op andere plekken in de stad zoals bij het Beursgebouw, het station en de buurt Oldegalileën komen kale platanen voor. Volgens Kloppenborg zijn bomen in de stad kwetsbaarder vanwege de dichte bestrating rond de stam.

,,Vaak zijn er bijna tot aan de stam tegels gelegd, dat doet de boom geen goed. Vooral niet omdat de wortels vlak onder de straat liggen en daar rijden weer zware auto’s overheen.”