Dit artikel is vandaag gratis

Kamer: discussie vergoeding tolk mag Fries spreken in rechtszaal niet in de weg staan. Motie aangenomen dat overheid Fries in rechtbank ‘linksom of rechtsom’ moet garanderen

Ondanks dat minister Dilan Yeṣilgöz van Justitie de motie over het recht op Fries spreken in de rechtszaal ontraadde, nam de Kamer de motie toch aan.

De overheid moet ‘linksom of rechtsom’ garanderen dat het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank geborgd is. De discussie die nu gevoerd wordt over het tarief van de tolken mag dit niet in de weg staan. Een motie met die strekking van SP-Tweede Kamerleden Peter Kwint en Michiel van Nispen is vrijdag aangenomen.

Vanwege de te lage beloning weigeren Friese rechtbanktolken bij een rechtszaak te verschijnen. Daardoor is het feitelijk onmogelijk om voor de rechter Fries te spreken. Vorig jaar werd al een motie aangenomen waarin de regering werd gemaand met de provincie een oplossing te zoeken voor die situatie.

Omdat daar nog geen gehoor aan is gegeven, dienden de twee SP’ers tijdens het Friese tweeminutendebat op 8 december hun motie in. Ondanks dat die door minister Dilan Yesilgöz van Justitie werd ontraden, werd de motie met 90 stemmen voor aangenomen. Alleen D66 en de VVD stemden tegen.

Nieuws

menu