Dit artikel is vandaag gratis

Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 bij landbouwdebat Raerd

Tjeerd de Groot. Foto: Romke de Jong

D66 Súdwest-Fryslân organiseert in het kader van de verkiezingscampagne een landbouwdebat, waarvoor de D66-Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot en Romke de Jong (uit Gorredijk) naar Fryslân komen.

Het debat is zaterdagavond 5 maart vanaf 19.30 uur in het dorpshuis van Raerd. Centraal staat de vraag hoe bij de landbouwtransitie de balans gehouden wordt tussen ondernemerschap, natuur en volks- en diergezondheid.

Nieuws

menu