Kan klei helpen om de CO2-uitstoot van de veenweidepolder tegen te gaan? Onderzoek in de Groote Veenpolder moet dat uitwijzen

De uitstoot van CO2 door de afbraak van veen in het veenweidegebied is niet zomaar te stoppen. Uitgebreid onderzoek, onder andere in de Groote Veenpolder, moet uitwijzen of het aanbrengen van klei een oplossing kan bieden.

Voorjaarsfoto in een veenweidepolder bij Gersloot, april 2019.

Voorjaarsfoto in een veenweidepolder bij Gersloot, april 2019. Foto: Marchje Andringa

Veen dat langdurig wordt blootgesteld aan zuurstof vergaat, een oxidatieproces waarbij broeikasgassen vrijkomen als CO2 (koolstofdioxide) en N2O (stikstofdioxide of lachgas). Om tot de in klimaatakkoorden afgesproken reductie van CO2-uitstoot te komen wordt onder meer gekeken hoe de oxidatie van veen kan worden tegengegaan.

Nieuws

menu