Kerk de Menorah in Drachten wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw appartementencomplex in wijk De Wiken

Bouwgroep Noord wil in Drachten 29 appartementen bouwen op de plaats waar sinds 1970 het protestantse kerkgebouw de Menorah staat. Het moeten sociale huurwoningen worden.

Kerkgebouw de Menorah in de Drachtster wijk De Wiken.

Kerkgebouw de Menorah in de Drachtster wijk De Wiken.

Het pand aan de Dwarswyk 350 in de Drachtster wijk De Wiken werd door de Protestantse Gemeente Drachten eerder al afgestoten als kerkgebouw, samen met de kerk De Arke. Een dalend ledenaantal en een gebrek aan inkomsten lagen hier aan ten grondslag.

De Arke werd verkocht aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) Drachten Zuidwest. Maar voor de Menorah, die sinds juni vorig jaar te koop staat, kon de kerkgemeente geen gegadigde vinden.

Bouwgroep Noord heeft zich nu aangediend als koper, om op het perceel appartementen te bouwen voor de sociale huursector. Hiervoor moet het kerkgebouw uit 1970 wel worden gesloopt.

Andere bestemming

De Menorah deed aanvankelijk dienst als gereformeerde kerk voor bewoners van De Wiken. De eerste huizen van deze wijk werden in de jaren zestig gebouwd. De bewoners waren aanvankelijk aangewezen op de Zuiderkerk. Die kerk is nog wel in gebruik bij de Protestantse Gemeente van Drachten, net als de Oase, de Grote Kerk en De Schakel.

Om de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken moet de bestemming van de grond worden veranderd. Het college van B en W van Smallingerland is akkoord met het plan dat de komende zes weken ter inzage ligt. Uiteindelijk moet de gemeenteraad er het definitieve fiat voor geven.