In Harlingen kon gisteravond om 20.30 uur nog een wandeling worden gemaakt in de Zuiderhaven. Als de Tweede Kamer akkoord gaat is dat straks tijdelijk verboden.

Kerken en sportclubs zullen zich moeten aanpassen na invoering van de avondklok

In Harlingen kon gisteravond om 20.30 uur nog een wandeling worden gemaakt in de Zuiderhaven. Als de Tweede Kamer akkoord gaat is dat straks tijdelijk verboden. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Sportclubs halen opgelucht adem nu het kabinet de avondklok om half negen wil laten ingaan in plaats van acht uur. ,,Een half uur lijkt weinig, maar het betekent voor ons dat we van slechts één team de trainingstijd moeten verkorten in plaats van vijf trainingen”, zegt Marco Hoekstra, jeugdcoördinator bij voetbalvereniging Leeuwarder Zwaluwen.

De club stelt acht uur in als eindtijd voor trainen zodat jeugdleden een half uur hebben om naar huis te gaan. ,,De trainingsspullen moeten opgeruimd, de lichten uit en dan moeten ze op naar huis. Dan is een half uur wel de minimale tijd die ze nodig hebben.”

Eerder zong nog rond dat de avondklok vanaf acht uur zou gelden. Ook bij VV Dokkum zijn ze blij dat dat half negen geworden is. ,,Alleen de training van de oudste jeugd komt nu in het geding”, zegt Theo de Vries, verantwoordelijk voor de jeugdzaken bij de club. ,,Ze trainen vijf kwartier. Ik denk dat het beter is dat ze een uur gaan trainen of een kwartier eerder beginnen zodat ze om acht uur klaar zijn.”

Grotere consequenties

Hij is blij dat het voor jeugd mogelijk blijft om te sporten. ,,En ook dat we niet in Frankrijk wonen. Want een avondklok om zes uur had grotere consequenties gehad.”

Ik moet de knoop nog doorhakken of we hier mee doorgaan, want de dagen worden korter terwijl veel leden ’s avonds komen sporten

Sportscholen verlegden hun fitness steeds vaker naar buiten waar leden met maximaal twee personen mogen trainen. Dit blijven ze doen, alleen mag dat niet meer na half negen ’s avonds. ,,Wij zouden volgende week beginnen met zo’n buitenprogramma”, zegt Ronald de Jonge van ReshapeClub in Joure.

Lees ook: Avondklok: ingrijpende maatregel die niet overal tot resultaten leidt

,,Ik moet de knoop nog doorhakken of we hier mee doorgaan, want de dagen worden korter terwijl veel leden ’s avonds komen sporten. Het moet natuurlijk wel de moeite waard zijn, want je steekt er veel tijd in terwijl veel leden hun abonnement tijdelijk hebben stopgezet.”

Vieringen

De mogelijke avondklok heeft voor de kerken gevolgen als zij bijvoorbeeld ’s avonds nog vieringen hebben. Die kerkdiensten moeten dan op tijd zijn afgelopen, zodat de kerkgangers op tijd thuis kunnen zijn. In Leeuwarden is zaterdag bijvoorbeeld weer een viering van de Sint-Vitusparochie om 19.00 uur, in de St. Dominicuskerk.

We hebben het nog niet in het pastoresteam besproken, maar als de avondklok er komt, denk ik dat we de dienst wat inkorten

,,We hebben het nog niet in het pastoresteam besproken, maar als de avondklok er komt, denk ik dat we de dienst wat inkorten”, zegt pastoor Bert van der Wal. Normaal gesproken is de viering, die door zo’n twintig parochianen wordt bezocht, iets na acht uur afgelopen.

Afwachten

Doordeweeks zijn er ook nog vieringen in Leeuwarden, Wergea en Wytgaard om 19.00 uur. ,,Maar die duren maar een half uur.” Van der Wal meent ook dat nog afgewacht moet worden wat er uit het Kamerdebat van vandaag komt. ,,Misschien komen ze wel uit op een compromis van 21.00 uur.”

Lees ook: Stoppen met zingen: een boodschap die hard aankomt

Kerken hebben wat betreft activiteiten, dus ook ’s avonds, vrijwel alles al afgeschaald de laatste maanden, nadat de verschillende kerkgenootschappen hierom hadden gevraagd. Of vervoersbedrijf Arriva de dienstregeling gaat aanpassen nu het aantal reizigers in de avonduren gaat afnemen, kon het bedrijf gisteren nog niet zeggen.