Vanaf de Lambertuskerk in Menaam kun je vooral in het noorden de kerktorens tellen | De Tsjerketoer

Het uitzicht vanaf de toren van Menaam is prachtig, maar binnen is ook van alles te zien, toont kerkrentmeester Johannes Vogel. De balken staan vol met handtekeningen en boodschappen van werklieden uit vroeger tijden.

Uitzicht vanaf de Lambertuskerk in Menaam in noordelijke richting

Uitzicht vanaf de Lambertuskerk in Menaam in noordelijke richting Foto: Marchje Andringa

Johannes Vogel heeft alleen zijn verrekijker meegenomen voor de beklimming van de kerktoren van Menaam, samen met fotograaf Marchje Andringa en de verslaggever. ,,Foto’s haw ik sa njonkelytsen wol genôch.”

Nieuws

menu