Kievit sneeuwt onder door aandacht voor grutto: 'Het onderzoek toont aan waar kieviten behoefte aan hebben: meer kalere stukken in het grasland'

Er moet bij het nemen van maatregelen voor weidevogels meer rekening gehouden worden met de specifieke leefomstandigheden van de kievit. Dat vindt Jelle Loonstra van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.

De gezenderde kievit Joris met kuiken op een braakstroo bij de Wynserpolder.

De gezenderde kievit Joris met kuiken op een braakstroo bij de Wynserpolder.

,,De kievit is een steppevogel, die wil niet te dicht begroeide graslanden. Maatregelen die de provincie neemt voor de weidevogels - zoals plas-dras - kunnen goed uitpakken voor bijvoorbeeld de grutto, maar minder effect hebben voor de kievit.”

Nieuws

menu