Leerlingen groep 7 en 8 van Ontmoetingsschool de Romte uit Tytsjerk houden herinnering aan de oorlog in eigen dorp levend

Leerlingen van groep 7 en 8 van Ontmoetingsschool de Romte in Tytsjerk hebben onderzocht wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in hun dorp. Nu kunnen zij als erfgoeddragers de herinnering in leven houden door de verhalen te blijven vertellen.

De leerlingen van groep 7 en 8 van OS de Romte in Tytsjerk presenteren hun bevindingen in het kader van project 'Oorlog in mijn Buurt', met op de voorgrond links Oebele Leistra.

De leerlingen van groep 7 en 8 van OS de Romte in Tytsjerk presenteren hun bevindingen in het kader van project 'Oorlog in mijn Buurt', met op de voorgrond links Oebele Leistra. Foto: Marcel van Kammen

De Romte deed mee aan ‘Oorlog in mijn buurt’, een landelijk onderwijsprogramma dat in 2015 in gang werd gezet in Amsterdam. Het beoogt jong en oud nader tot elkaar te brengen met als doel wederzijds begrip te creëren en vooroordelen te doorbreken. In Fryslân werd het eerder uitgevoerd in Leeuwarden, Gorredijk en op Terschelling. In Tytsjerk was woensdagmorgen de eindontmoeting in dorpshuis Yn ‘e Mande.

Nieuws

menu