De kinderopvang in Fryslân staakt begin juli, maar ouders zullen naar verwachting niet voor dichte deuren komen te staan

Op dinsdag 6 of donderdag 8 juli leggen medewerkers in de kinderopvang in Fryslân, die dat willen, het werk neer. Vakbond FNV organiseert een estafettestaking in de kinderopvang, nadat cao-onderhandelingen met werkgeversorganisaties vast zijn gelopen. Het is voor het eerst sinds twintig jaar dat er in de kinderopvang gestaakt wordt.

Volgens Friese kinderopvangbestuurders is de stakingsbereidheid niet heel groot in Fryslân.

Volgens Friese kinderopvangbestuurders is de stakingsbereidheid niet heel groot in Fryslân. Foto: ANP

Vrijdagmiddag opende de inschrijving voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang voor stakingsacties in heel Nederland. Volgens woordvoerder van de FNV Danielle van Essen is er animo om te gaan staken.

Op 1 juli leggen eerst pedagogisch medewerkers in Noord-Holland en delen van Flevoland het werk neer. Daarna volgen de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en het noorden van Flevoland.

Dichte deur

Of ouders straks in Fryslân voor een dichte deur staan, weet Robert Sänger, die directeur is van Sinne Kinderopvang (Leeuwarden), niet. ,,Ik heb geen signalen dat veel medewerkers mee willen staken, maar het is uiteraard hun recht.” Ook bij Kids First COP Groep zijn dergelijke signalen niet bekend. ,,Wel dat er zorgen zijn over de toegenomen werkdruk, maar niet over het eindbod dat vanuit werkgevers is neergelegd”, zegt directeur Ben Schnieders. Volgens hem is met het loonbod van 3 procent voor het komende jaar ook niks mis. FNV vroeg om 5 procent.

Sänger weet dat de lat voor pedagogisch medewerkers om te gaan staken heel hoog ligt. Toch vindt hij het jammer dat de discussie nu zo wordt uitgevochten. ,,Er is dit jaar veel van mensen gevraagd”, zegt ook Sänger. Hij doelt vooral op de tweede lockdownperiode waarin mensen vanwege klachten of quarantaineverplichting niet konden werken. ,,Maar dat is een uitzonderlijke situatie”, vindt hij, ,,waar de cao ook geen invloed op uitoefent”.

Administratie

Volgens FNV-woordvoerder Van Essen zien pedagogisch medewerkers graag de groepsondersteuner terugkomen. ,,Ze zijn steeds meer tijd kwijt aan taken die losstaan van de kinderen, de zogenoemde niet-groepsgebonden uren. Dat komt omdat er meer administratie van hen verwacht wordt. Schnieders herkent dit wel, ,,maar dit is iets tussen de sector en het ministerie. Door samen op te trekken staan we daarin een stuk sterker dan door nu tegenover elkaar te gaan staan.”

Sänger herkent de signalen van medewerkers ook, maar schetst ook het probleem voor de kinderopvangondernemers als er extra mensen bijkomen. ,,Dan gaan de uurtarieven direct omhoog en wordt kinderopvang duurder. Uiteindelijk komt die rekening bij de ouders terecht.”

Hij heeft meer verwachtingen van een stelselwijziging die vanuit het rijk geïnitieerd moet worden. De Sociaal Economische Raad adviseerde deze maand nog dat alle kinderen tot vier jaar minstens twee dagen in de week naar de kinderdagopvang moeten kunnen gaan, ook als niet allebei de ouders werken. ,,Er wordt al langer gesproken over een andere financieringsstructuur. Ik denk dat het bewandelen van die route, meer oplevert.”